Op weg Ik weet niet meer waarom en waarheen moet ik gaan ik was al halverwege maar waar kwam ik vandaan?
Titi Zaadnoordijk
Stichting ONE  helpt mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen. Stichting ONE biedt een luisterend oor en neemt de tijd voor het realiseren van een vertrouwensrelatie om mensen van daaruit te begeleiden naar professionele instanties.
 
Wij doen dit door:

Sociaal, maatschappelijke ondersteuning
Luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties

Praktische ondersteuning
Hulp aanreiken bij inrichting,  zoeken naar witgoed en andereapparaten. Ook op voeding en kleding wordt gelet.

Inkomensondersteuning
Thema: verwijzing en/of begeleiding naar professionele en vrijwillige hulpverlenende instanties voor lokale en landelijke regelingen voor subsidie, toelagen, toeslagen en kwijtscheldingen.

Ons werkgebied is de Gemeente Hoogeveen

Bel of mail voor hulp, bellen 06-52245740 Of vul onderstaand contactformulier in.