Goed om te weten


wij geen onderscheid maken tussen mensen

wij een goede samenwerking hebben met Humanitas,  de gemeente, SWW, Diaconaal Platform

wij doorverwijzen naar instanties waar de hulpvraag op z’n plek is

wij meedraaien met structureel overleg van vrijwilligersorganisatie zoals Sam Sam

onze medewerkers cursussen en lezingen volgen bij SWW

wij zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht als hulp wordt neergelegd bij professionele instanties

wij alleen dan stappen ondernemen als u dit wilt.

uw verhaal bij ons in vertrouwen wordt behandeld.

Bel of mail voor hulp, bellen 06-52245740 Of vul onderstaand contactformulier in.